Nieuwbouw

Oktober 2021

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het definitief ontwerp voor de nieuwbouw van een deel van ons schoolgebouw. Kind & Co en de Willibrordschool gaan, in gezamenlijkheid met de gemeente Utrecht, het gebouw aan de Pastoor Ohllaan uitbreiden met zeven lokalen en twee kinderopvang groepen. De tekeningen en berekeningen worden op dit moment verder uitgewerkt en binnenkort -naar verwachting medio november- vastgesteld door de stuurgroep. In deze stuurgroep is de school samen met Kind & Co vertegenwoordigd. Om een idee te krijgen hoe het gebouw er uit gaat zien, vindt u hier een aantal sfeerimpressies van de huidige stand van zaken.

De voorlopige planning is dat wij -samen met Kind & Co- medio 2023 de vernieuwde Willibrordschool gaan openen. Op het moment dat er meer zekerheid is over de planning dan wordt u verder geïnformeerd. Op dat moment informeren wij u ook over de verwachtingen rond de sloop van de Paddenaar, het witte gedeelte van de Willibrordschool waar nu de groepen 4a t/m d en de groepen 5b en 5c les krijgen.