Pedagogisch klimaat

Breng je een eerste bezoek aan de Willibrordschool, dan ben je gegarandeerd even aan het zoeken naar een centrale ingang. Daar heeft het management bewust voor gekozen: de Willibrordschool is een grote school, maar ouders, kinderen en medewerkers ervaren dat niet zo. Groepen en leerjaren hebben een eigen ingang, waar leraren hun leerlingen begroeten bij de start van de dag. Ook directeur en schoolleider zijn aanwezig bij de ontvangst in de ochtend. Zo is binnenkomen vertrouwd, veilig en ontspannen.

 

Aandacht

Leerlingen worden vanaf de start van hun schoolloopbaan bij de Willibrordschool individueel en in groepsverband op dezelfde manier begeleid. Die eenduidigheid leidt ertoe dat iedereen weet wat er van hem, haar of hen verwacht wordt. We hebben aandacht voor:

-        de fases van groepsvorming;

-        het schoolklimaat en rust;

-        het realiseren van regelmaat en structuur;

-        normen, waarden en gedrag;

-        verantwoordelijkheid nemen en geven;

-        verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de omgeving binnen en buiten de school.

 

Schoolgewoontes

Op de Willibrordschool werken we met wat we ‘schoolgewoontes’ noemen. We kunnen alle leerlingen aanspreken op deze gewoontes die structuur bieden en die ons bewust maken van onze normen, waarden en ons gedrag. We vatten de vijf schoolgewoontes samen in een hoofdgewoonte: ik zorg voor mijzelf, de ander (mijn omgeving) en onze spullen. We hebben de gewoontes uitgewerkt in posters met pictogrammen. Deze posters zijn overal in school te vinden.

 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling  

We besteden aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen aan de hand van de methode Leefstijl. In Leefstijl is veel aandacht voor het bevorderen van positieve groepsrelaties. De leerlingen groeien tenslotte niet alleen als individu, maar ook met elkaar. We brengen de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen in kaart in Zien!, ons leerlingvolgsysteem.