Missie

Op de Willibrordschool verzorgen we kennisrijk en kwalitatief hoogstaand onderwijs. We hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en van onszelf. We werken hard aan het overdragen van kennis; dat is ons vak, daar zijn we goed in dat doen we graag. Activiteiten buiten de dagelijkse lesstof kiezen we zorgzuldig en deze krijgen een logische plek in ons (meerjaren)programma. Onze leerlingen zijn doorzetters: ze raken gemotiveerd door de succeservaringen die ze opdoen en stromen met een brede kennis uit naar het voortgezet onderwijs op een voor hen passend niveau.

 

Visie   

We maken bewuste keuzes als het gaat om leren, leren organiseren, professionaliseren en veranderen. We geloven in de kracht van onze medewerkers en in het verschil dat zij kunnen maken in de ontwikkeling van kinderen. We leggen je graag uit hoe onze visie concreet vorm krijgt:

 

Leren

Als het aan ons ligt, begint leren met het opdoen van kennis. De leraren van de Willibrordschool hebben hun focus liggen bij het verzorgen van goed onderwijs en het overbrengen van die kennis. Ze doen dit van groep 1 tot en met 8 volgens het EDI-model, de Expliciete Directe Instructie (EDI). De leraar activeert, betrekt alle leerlingen voortdurend bij de instructie, controleert en stelt bij. Op deze manier verloopt het leerproces van het kind zo effectief mogelijk. Leraren houden elkaar scherp door regelmatig bij elkaar te observeren en feedback te geven op elkaars manier van werken. We vinden het heel belangrijk deze instructie goed in de vingers te hebben, omdat we alle leerlingen er de beste kansen mee geven.

 

Leren organiseren

Op de Willbrordschool werken we nauwgezet en effectief volgens het EDI-model. Om toe te zien op een natuurlijk en vloeiend verloop van de ontwikkelingslijn van het kind bij de overgang naar voor- of naschoolse organisaties en voortgezet onderwijs, waar niet altijd op dezelfde manier gewerkt wordt, onderhouden we contact met deze partijen. Ook met ouders gaan we gedurende de basisschooltijd het contact en de samenwerking aan: zij zijn een belangrijke schakel in de ontwikkeling van het kind. Ouders zijn ervaringsdeskundig als het om hun kind gaat en wij zijn de onderwijsprofessionals.

 

Professionaliseren

Als lerende school willen we onszelf altijd verbeteren. Aan vernieuwingen en veranderingen met betrekking tot onze manier van werken gaat onderzoek vooraf: we lezen, leren en ontwikkelen om de beste onderwijsprofessional uit onszelf te halen. Zo staan we in topvorm voor de groep! Onze professionele cultuur kenmerkt zich door openheid, eerlijkheid en transparantie. De kwaliteit van ons onderwijs, de medewerkers en de schoolleiding meten we aan de hand van gevalideerde instrumenten.

 

Veranderen

De lat ligt hoog op de Willibrordschool. We houden onze visie actueel en veranderen en verbeteren samen. We werken structureel, cyclisch en onderzoeksmatig samen in leerteams met onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel. Ook samenwerkingen met externe partijen gaan we graag aan om ons curriculum verder te verrijken.