Aanmelden

In Nederland gaan kinderen voor het eerst naar school als ze vier jaar oud zijn. Als je kind drie jaar is, mag je het aanmelden op een basisschool. De inschrijving van kinderen is in de regio Utrecht centraal georganiseerd om ieder kind gelijke kansen te geven. Op de website naardebasisschool.utrecht.nl/ kun je lezen welke vijf stappen je moet doorlopen om je kind te garanderen van een plekje op een basisschool. We zetten de stappen kort op rij, maar adviseren je ook deze website grondig door te nemen.

 

Stap 1

Kies een school. 

Op de genoemde website van de gemeente Utrecht vind je het aanbod van scholen in je buurt. Bezoek informatiebijeenkomsten om je te oriënteren. Ook de Willibrordschool organiseert zulke bijeenkomsten. Je kunt je opgeven voor een van de volgende momenten. Alle bijeenkomsten starten om 9.00 uur. Rond 10.30 uur ronden we de bijeenkomst af. 

U kunt, als u dat wilt,  daarna met een van de leraren naar onze andere locatie, de Sint Bonifatiusschool in Haarzuilens. Zelfde goede onderwijs met een focus op natuur en de prachtige omgeving. We nodigen u uit om samen naar Haarzuilens te gaan en de school te bezoeken. 

Wilt u onze informatiebijeenkomst bezoeken, stuur dan een mailtje naar info.willibrord@wijs-utrecht.nl.

 

 

donderdag 21 september   
vrijdag 27 oktober     
maandag 20 november
vrijdag 15 december
maandag 29 januari
vrijdag  1 maart
donderdag 21 maart
vrijdag  19 april
maandag 27 mei
vrijdag  14 juni

 

Is jullie kind geboren vóór 1 oktober 2018? Als je je kind bij ons wil aanmelden, dan vragen we je allereerst je aan te melden voor een informatiebijeenkomst over onze school. Tijdens deze bijeenkomst word je geïnformeerd over onze visie op leren en hoe we dat leren organiseren.

Na aanmelding voor deze bijeenkomst ontvang je een bevestiging van ontvangst. Ben je na de informatiebijeenkomst enthousiast geworden over de Willibrordschool, dan kun je je aanmelden voor de infobrief die twee keer per schooljaar verschijnt. In de centrale aanmeldprocedure van de gemeente (naardebasisschool.utrecht.nl/) geef je de Willibrordschool op als voorkeursschool als je je kind graag op onze school geplaatst zou zien.

Twee à drie maanden voor de verjaardag van je kind ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek horen we graag hoe je kind zich ontwikkelt. De informatie van ouders helpt ons een goede afweging te maken over de plaatsing van het kind in een kleutergroep. Verder is het een mooie gelegenheid voor ouders om vragen te stellen. Na dit gesprek besluiten we of het kind definitief wordt ingeschreven.

 

Stap 2

Meld je kind aan op de school waar je voorkeur naar uitgaat. Doe dit in het kwartaal waarin je kind drie jaar wordt en geef ook andere scholen op waar je enthousiast over bent. Je spreidt zo je kansen op plaatsing van je kind op een school naar keus. We adviseren je om je kind ook aan te melden voor onze nevenvestiging, de Sint Bonifatiusschool in Haarzuilens. Op deze locatie hanteren we dezelfde werkwijze en zijn missie, visie en het pedagogisch klimaat dat we willen creëren, gelijk.

 

Stap 3

De gemeente Utrecht verzamelt alle aanmeldingen van één kwartaal in een systeem. Na de laatste dag van het kwartaal worden de aanmeldingen eerlijk verdeeld over de beschikbare plaatsen op de scholen. Wél zijn er een aantal voorrangsregels, bijvoorbeeld met betrekking tot andere kinderen uit het gezin die naar dezelfde school gaan. Je leest deze regels na op naardebasisschool.utrecht.nl/.

 

Stap 4

Je ontvangt een bericht van de gemeente Utrecht waarin je kunt lezen op welke school je kind welkom is. Je kunt nu je kind inschrijven op deze school.

 

Stap 5

Tijd om naar school te gaan! En in ons geval: welkom op de Willibrordschool!

 

Wennen

Kleuters zijn vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden maximaal drie dagdelen welkom om alvast te wennen aan de Willibrordschool. Kinderen die bij ons op school worden aangemeld, ontvangen ongeveer een maand voordat ze vier jaar worden een kaart van de leraar. Hierop staan de drie wenochtenden vermeld, waarover de leraar u dan gebeld heeft. Houd er rekening mee dat de nieuwe kleuters niet direct fulltime naar school kunnen: we starten met school in de ochtend en breiden de schooltijd langzaam uit. Denk ook aan het regelen van tussen- en naschoolse opvang.

 

Maximaal 30 kleuters

Groeien de kleutergroepen aan het einde van het schooljaar tot boven de 30 kinderen, dan adviseren we ouders om hun kind na de zomervakantie te laten starten.