Aanmelden

 

Wilt u uw kind aanmelden voor onze school?  

Doe dit in het kwartaal waarin uw kind 3 jaar wordt. Het aanmeldformulier staat op: naardebasisschool.utrecht.nl
Natuurlijk informeren we geinteresseerde ouders graag van te voren.

Nieuwe ouders die contact opnemen met de school nodigen we uit op een informatiebijeenkomst. Dit is een bijeenkomst met andere ouders, maar zonder kinderen. De bijeenkomsten duren van 9.00 tot ongeveer 11.00- 11.30 u.Tijdens deze bijeenkomst krijgt u veel over onze school te horen en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. Elk schooljaar organiseren we tien van deze bijeenkomsten. U kunt zich opgeven via mail. 

 U kunt zich opgeven om één van de volgende bijeenkomst te bezoeken (onder voorbehoud van evt. corona maatregelen): 

maandag 27 september  VOL
dinsdag26 oktober         VOL
woensdag24 november 
vrijdag17 december 
vrijdag21 januari 
maandag21 februari 
woensdag23 maart 
dinsdag19 april 
donderdag2 juni 
vrijdag1 juli
  

Aanmelden voor de bijeenkomst kunt u doen door een mail te sturen naar: info@rkwbs.nlIn de mail graag de volgende gegevens vermelden:
naam ouders
adresgegevens
telefoonnummer
naam kind
geboortedatum kind
emailadres ouders

Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2018?
Als u uw kind bij ons wilt aanmelden, dan vragen we u om u eerst aan te melden voor een informatiebijeenkomst. 

Na aanmelding ontvangen de ouders een bevestiging van ontvangst.Twee à drie maanden voor de verjaardag van het kind, ontvangen de ouders en het betreffende kind een uitnodiging voor een intakegesprek. Na dit gesprek kan het kind definitief worden ingeschreven op onze school. 

Intake

Ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van het kind worden de ouders op school uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij het intakegesprek is het kind aanwezig. Tijdens dit gesprek willen we graag informatie over de ontwikkeling van het kind. De informatie van de ouders helpt ons een goede afweging te maken over de plaatsing van het kind in een kleutergroep. Verder is het een goede gelegenheid voor ouders om vragen te stellen en een (actueel) antwoord van de school te krijgen. Na dit gesprek besluiten we of het kind definitief wordt ingeschreven.

Het wennen op school

Een kind mag naar de basisschool op zijn/haar vierde verjaardag.
Daarvoor mogen de kleuters vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden maximaal 3 dagdelen naar school om alvast aan de school te wennen. Kinderen die bij ons op school worden aangemeld ontvangen ongeveer een maand voordat ze vier jaar worden een kaart van de leerkracht. Hierop staan de 3 wenochtenden vermeld, die tijdens het intakegesprek met de ouders zijn afgesproken.Houdt u er rekening mee dat de nieuwe kleuters niet direct fulltime naar school kunnen? We starten met ochtenden en zullen de schooltijd langzaam uitbreiden. Denkt u ook aan het regelen van naschoolse opvang en overblijf? Aanmelden voor het overblijven kan na het intake-gesprek. Daarna is bekend in welke groep uw kind geplaatst wordt.Mocht in de loop van het jaar blijken dat de kleutergroepen aan het einde van het schooljaar groeien tot boven de 30 kinderen, dan worden de kinderen die jarig zijn in de laatste 2 maanden voor de zomervakantie op een wachtlijst geplaatst. Zij kunnen dan in het nieuwe schooljaar naar school. Ouders worden hier ruim van tevoren over ingelicht.