Oudervereniging

De oudervereniging van de Willibrordschool heeft als doel de samenwerking tussen ouders, school en leraren te bevorderen. De vereniging bestaat uit ouders van leerlingen. De bestuursleden worden gekozen uit deze ouders en zijn ingedeeld in commissies die zich inzetten bij de organisatie van allerlei activiteiten. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het schoolreisje, de kleuterdag, het slaapfeest voor de oudste kleuters, de viering van Pasen of Kerst, de bosdagen of het afscheidsfeest en de musical van groep 8. Daarnaast organiseert de oudervereniging samen met school thema-avonden, zoals bijvoorbeeld over het internetgebruik van kinderen.

 

Dagelijks bestuur

De oudervereniging heeft een dagelijks bestuur. Dit bestuur is voor de school en de leden van de vereniging het eerste aanspreekpunt. Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter Esther van der Bilt
Secretaris Daphne Neufeglise
Penningmeester   Esther de Rooij

Algemeen bestuurslid

Wendy Tijmensen

 

Per jaar zijn er ongeveer acht bestuursvergaderingen. Deze vergaderingen zijn voor alle leden openbaar en worden in de schoolkalender aangekondigd. Ook is er een jaarlijkse algemene ledenvergadering. Dit is een bijeenkomst waarin ervaringen van het afgelopen schooljaar uitgewisseld worden en plannen voor het komend schooljaar worden besproken. Ook vindt de financiële verantwoording van het afgelopen jaar plaats en wordt de begroting van het komende schooljaar gepresenteerd. 

 

De ouderbijdrage

De school ontvangt van de overheid alleen de kosten voor het lesprogramma. Om extra activiteiten die buiten het gewone lesprogramma vallen toch te kunnen aanbieden, vragen we ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage. Van de ouderbijdrage worden de eerder genoemde activiteiten betaald.

De vrijwillige ouderbijdrage is niet wettelijk verplicht, maar zonder ouderbijdrage is het moeilijker onze activiteiten uit te voeren.

De ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en voor het komende schooljaar is dit € 45,- per leerling. Aan het begin van het schooljaar wordt de ouderbijdrage aan ouders in rekening gebracht.

 

Aangepaste bijdrages en U-pas

Voor de kinderen die na 31 december op school worden geplaatst, vraagt de oudervereniging een aangepaste bijdrage. Daarnaast vragen we de ouders van de kinderen van groep 8 een eigen bijdrage voor het kamp.

Er zijn situaties waarin de ouderbijdrage niet betaald kan worden. Met de U-pas kan je de ouderbijdrage in dat geval terugvragen bij de gemeente. Je levert dan een kopie van deze pas in bij Diny, onze managementassistent, die de aanvraag verzorgt. Houd er rekening mee dat we jaarlijks opnieuw een kopie van de U-pas nodig hebben.

Ben je niet in het bezit van een U-pas maar kun je de ouderbijdrage niet betalen, laat dit dan weten aan de penningmeester van de oudervereniging. Met de penningmeester kun je passende en discrete afspraken maken over bijvoorbeeld gespreid betalen.