Contactpersonen

Op de Willibrordschool interveniëren enkele collega’s bij klachten over ongewenst gedrag. We stellen deze contactpersonen graag voor.

 

Ongewenst gedrag

Bij klachten over ongewenst gedrag op school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de ondersteuning van de interne contactpersoon. Op de Willibrordschool is dit Jenny van Bemmel.Jenny luistert, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt jou of jullie eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in een eventuele klachtenprocedure.

 

Het traject

De route voor het bespreekbaar maken van een probleem ziet er als volgt uit: je meldt eerst het probleem bij de leraar van je kind. Komen jullie samen niet tot een goede oplossing, neem dan contact op met Jenny, de interne contactpersoon. Zij verwijst je door naar de directie, het bestuur of een externe contactpersoon. Heb je vragen over het indienen van een klacht of de klachtenroute? Neem dan contact op met Jenny. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag. Op die dagen kun je, indien nodig, een afspraak maken.

Jenny is bereikbaar per mail of tel: 030-6771618.

 

Anti-pesten

Wanneer er sprake is van pestgedrag op school schakelt de interne contactpersoon de hulp van de anti-pestcoördinator (APC) in. Dit is Nienke van Keulen, ook leerkracht van groep 7. Zij gaat bij een melding van pestgedrag in gesprek met de leraar van de betreffende groep en deze van de juiste handvatten voorzien om binnen de klas tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Ze betrekt ook ouders bij het traject. Na de interventie blijft de APC op de achtergrond actief.

Nienke is bereikbaar per mail of tel: 030-6771618.