Contactpersonen

De interne contactpersoon : Jenny van Bemmel

Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de ondersteuning door de contactpersoon op school.
Wat kan de contactpersoon voor u doen? Zij luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in een eventuele klachtenprocedure.
De te volgen route: u meldt eerst het probleem bij de leerkracht van uw kind. Komt u niet tot een goede oplossing dan kunt u contact opnemen met de interne contactpersoon (Jenny). Zij kan u verwijzen naar de directie, het bestuur of een externe contactpersoon.Heeft u vragen over hoe u een klacht moet indienen of heeft u andere vragen over de klachtenroute? Neem dan contact op met Jenny van Bemmel. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag. Op die dagen kunt u eventueel een afspraak maken indien nodig.
U kunt haar bereiken via de 030-6771618
of jenny.van.bemmel@rkwbs.nl  

De anti-pestcoördinator: Nienke van Keulen
Wanneer de klacht pestgedrag op school betreft, schakelt de interne contactpersoon de hulp van de anti-pest coördinator (APC)  in. Dit is Nienke van Keulen, tevens leerkracht van groep 7. Zij zal bij melding van pestgedrag in gesprek gaan met de leerkracht van de betreffende groep en deze van de juiste handvatten voorzien om binnen de klas tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Hierbij zullen de ouders ook betrokken worden. De APC blijft op de achtergrond actief.
U kunt haar bereiken via de 030-6771618
of nienke.van.keulen@rkwbs.nl