Pilot zelf onderwijs vormgeven in het NKC

Leraren en leerlingen van de Willibrordschool zijn dit schooljaar in de groepen 1 en 2 gestart met een pilot van het Nederlands Kennis Curriculum (NKC). In deze pilot zijn de leraren van de school aan zet: ze krijgen de vrijheid zelf lessen vorm te geven rond een thema. Binnen het NKC worden de einddoelen van de wereldoriënterende vakken rond een thema in een doorlopende leerlijn verdeeld over de acht leerjaren die het kind op school doorbrengt. Zo leren leerlingen bijvoorbeeld in die periode van acht jaar meer over de grote Nederlandse kunstenaars of over de waterhuishouding van Nederland.

 

Kansen op alle niveaus

Het NKC biedt veel kansen voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, maar ook voor leerlingen die meer aankunnen, omdat de leraren binnen de thema’s volop kunnen differentiëren. Leerlingen worden volop geprikkeld en uitgedaagd, tonen een grote betrokkenheid bij de stof en vergroten in een kort tijdsbestek hun woordenschat. We werken binnen het NKC in de eerste plaats aan het behalen van kennisdoelen. Het trainen van vaardigheden volgt hierop.  

 

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Met de lessen van het Nederlands Kennis Curriculum maken we leerlingen bewust van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen die vastgesteld zijn door de Verenigde Naties (2015-2030). Het gaat dan bijvoorbeeld om thema’s als het wereldwijd uitbannen van armoede, het realiseren van gezondheidszorg voor iedereen en de aanpak van klimaatverandering.