Algemeen


Voor het aanleren van de basisvaardigheden is gekozen voor het aanbieden in 3 arrangementen: basis, top en intensief. Hierbij gaan we bij het aanbieden uit van de basisstof. Bij de instructie krijgt ieder kind (een deel van) de basisstof aangeboden, waarna zij in de 3 arrangementen verder gaan.
 
In groep 1-2 volgen wij de ontwikkeling van onze leerlingen met behulp van het leerlingvolgsysteem PRAVOO. In de groepen 3 t/m 8 maken wij gebruik van de methodegebonden toetsen en de CITO om de ontwikkeling te volgen. 
Door regelmatige toetsing kunnen onderwijsbehoeften worden bepaald en kan het lesaanbod hierop worden afgestemd.