Resultaten van het onderwijs


De resultaten van ons onderwijs op leerlingniveau volgen we met ons leerlingvolgsysteem. Hierover rapporteren we ouders tijdens de oudergesprekken. De Wet op het basisonderwijs geeft daarnaast aan dat we ouders moeten rapporteren over de resultaten van ons onderwijs. We  doen dit aan de hand van de CITO-eindtoetsgegevens.

In onderstaande tabel vindt u het eindtoetsgemiddelde van de school. Daarnaast ziet u het landelijk gemiddelde. Deze gegevens hebben we van CITO ontvangen.
Bij de schoolscore worden leerlingen met een LWOO-verwijzing en leerlingen die vanaf groep 6 zijn ingestroomd in de score meegenomen.

 
Eindtoets School Landelijk gemiddelde
2019 539,5 535,7
2018 540,3 534,9
2017 536,2 535,1
2016 539,3 534,5
2015 535,2 534,8
2014 534,7 534,4

De score op de eindtoets Cito laat een grillig beeld zien. Dat is niet erg omdat kinderen anders zijn en daarmee ook het eindniveau waarop ze uitstromen.
Het is echter onze professionele opdracht onze leerlingen dat aanbod te geven dat ze aankunnen (maximaal aankunnen) zodat ze met zoveel mogelijk kennis en vaardigheden uitstromen naar het voortgezet onderwijs niveau dat bij hen past.