Passend onderwijs


Met passend onderwijs bedoelen we dat we een passend aanbod aan onderwijs verzorgen voor elke leerling. Wanneer de school dat niet zelf kan bieden doet de school een beroep op haar partners in en om de school om dat passende aanbod wel te kunnen verzorgen.

Voor een deel van de leerlingen is extra afstemming nodig, zowel in de klas, voor de leerling en/of ouders, als ondersteuning of handelingsgerichte advisering voor de leraar. Bij passend onderwijs gaat het, naast het vergroten van de kwaliteit van het gehele onderwijs, vooral om het creëren van arrangementen voor leerlingen, die vanwege leer-, gedrags-, ontwikkelings- of gezinsproblemen of andere beperkingen nu onvoldoende van het onderwijs profiteren of niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen.

Dat vraagt om een goede samenwerkingsrelatie met andere scholen, ook die voor speciaal onderwijs, om gezamenlijk het passende onderwijsaanbod te kunnen geven. Daarnaast is voor veel van deze leerlingen meer nodig dan goed onderwijs. Zij (en soms ook hun ouders/gezinnen) hebben extra zorg of hulpverlening nodig. Daarvoor moet het onderwijs goede samenwerkingsrelaties hebben met partners in de hulpverlening, zoals (school)maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, leerplicht, jeugd-GGZ en jeugdzorg. Een structurele, goede en snelle hulpverlening, aansluitend op de vraag vanuit het onderwijs, is daarmee een voorwaarde voor passend onderwijs. Door die samenwerking kunnen meer leerlingen een passend onderwijs-(jeugd)zorgarrangement krijgen en wordt de kwaliteit van het onderwijs vergroot.

Vanaf 1 augustus 2015 is passend onderwijs bij wet geregeld. Mochten we op onze school onvoldoende mogelijkheden of expertise hebben om een kind met een speciale onderwijsbehoefte te begeleiden dan gaan we, samen met de ouders, op zoek naar een andere  passende onderwijsvoorziening.