Onderwijs op afstand


De eerste taken staan klaar op maandag 4 januari in de Google ClassroomDeze taken hebben géén vrijwillig karakter. Wij streven ernaar om, na deze lockdown, weer verder te gaan op school en verwachten dat alle leerlingen dan het aangeboden werk hebben gemaakt. Voor leerlingen van groep 1 en 2 variëren de taken van het luisteren naar een ingesproken verhaal tot het uitvoeren van een opdracht. Daarnaast blijft het zinvol om dagelijks te blijven voorlezen. Laat uw kind ook veel spelen, bouwen, knutselen, tekenen enz..


De leraar van uw kind is vanaf 4 januari aanstaande op schooldagen bereikbaar van 10.00-14.00 uur voor het beantwoorden van vragen via mail of via Parro. De focus ligt op de kernvakken lezen, taal en rekenen. De kwaliteit van de digitale instructie willen we zo goed mogelijk realiseren. We streven naar twee uur onderwijs per dag. De voorbereiding voor de overige vakken wordt eventueel opgestart na de kerstvakantie. De leraar zal 2x per week uw kind uitnodigen in een Google Meet om de sociale contacten tussen de kinderen onderling en met de leraar te onderhouden.
 

Direct naar:

De school is dicht
Onderwijs op afstand
Digitale onderwijsomgeving