Beste ouder(s)/verzorger(s) van kinderen van de Willibrordschool,
 
 
Vanaf 1 januari 2019 zal KMN Kind & Co buitenschoolse opvang gaan aanbieden op de Willibrordschool. Wij zetten ons samen met de school in om de overgang naar onze organisatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij zien er naar uit om voor de kinderen een fijne BSO te gaan opzetten en zij zijn van harte welkom. Voor de kinderen die momenteel van de opvang van Saartje kinderopvang gebruik maken en dit in de toekomst bij ons willen voortzetten, bieden wij in ieder geval plaats. 
 
KMN KIND & CO EVEN VOORSTELLEN:
KMN Kind & Co is een organisatie die ruime ervaring heeft met alle vormen van kinderopvang.
De organisatie heeft kinderdagverblijven, peutergroepen, BSO’s, tussen schoolse- en voorschoolse opvang en een gastouderbureau. Het werkgebied beslaat het grootste deel van de provincie Utrecht. Kind & Co is een stichting zonder winstoogmerk.
Er werken gedreven professionals, die hun deskundigheid graag inzetten om kwalitatieve opvang te realiseren voor kinderen van 0-12 jaar. Een organisatie waar ruime ervaring en vakinhoudelijke kennis met elkaar wordt gedeeld. De medewerkers zorgen voor een gezonde dosis uitdaging en plezier, door een gevarieerd en uitdagend aanbod van activiteiten voor de kinderen.
Op dit moment bieden wij voor een aantal kinderen van de Willibrordschool al buitenschoolse opvang aan in onze BSO Gouddelvers.
 
BUITENSCHOOLSEOPVANG (vrije tijd voor of na school)
Vanaf januari zijn de kinderen welkom bij ons op de BSO. Samen met school gaan wij de komende periode de inrichting van deze ruimtes vormgeven naar een leuke hedendaagse BSO en voorzien we deze met een diversiteit aan materialen om heerlijk te kunnen spelen.
Bij onze BSO’s worden iedere dag diverse activiteiten aangeboden. Wij vinden het belangrijk dat de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen aandacht krijgen. Naast het aanbod van activiteiten door onze pedagogisch medewerkers wordt er ook gebruik gemaakt van externe aanbieders om het programma voor de kinderen te ondersteunen. Uiteraard blijft buitenschoolse opvang vrije tijd van kinderen en mogen kinderen zelf aangeven of zij deel willen nemen aan de georganiseerde activiteiten of dat zij liever vrij spelen.
 
TARIEVEN EN PAKKETTEN
Op www.kmnkindenco.nl treft u informatie aan over de tarieven en pakketten van KMN Kind & Co.
 
De ouders die op dit moment klant zijn bij Saartje Kinderopvang mogen gebruik maken van de regeling om het huidige schoolwekenpakket en bijbehorende tarief te behouden.
Saartje Kinderopvang gebruikt tijdens de vakantieweken staffels voor de afname van opvanguren. Deze methode kent Kind & Co niet. Kind & Co heeft daarom een ombouw gemaakt van de staffels naar vakantiepakketten. Er is hierbij rekening gehouden met de huidige tarieven van Saartje kinderopvang. Zo lang er één van de kinderen uit het gezin gebruik maakt van opvang geldt dat ook voor broertjes en zusjes. Uiteraard worden de tarieven jaarlijks geïndexeerd.
Als u een wijziging in uw pakket wenst, dan is dat natuurlijk mogelijk. U gaat dan gebruik maken van een KMN Kind & Co pakket en het tarief.
                                                                                                  
INSCHRIJVEN
Vanaf 1 oktober kunt u uw kind aanmelden via www.kmnkindenco.nl.
Wij bieden de huidige ouders van kinderen van Saartje Kinderopvang graag voorrang en garantie op een plek op onze BSO. Mocht u gebruik willen maken vragen wij u zich voor 15 november in te schrijven. U heeft dan de garantie dat u gebruik kunt blijven maken van uw huidige pakket en een plaats op de BSO. Na 15 november gaan wij de nieuwe aanvragen verwerken.
 
 
TOT SLOT
Graag ontmoeten wij u op donderdag 18 oktober aanstaande op onze informatieavond. Dan zullen wij ons uitgebreider aan u voorstellen. Ook nemen wij u deze avond mee in het proces tot 1 januari 2019. De avond start om 20:00 uur.
Voor deze avond kunt u zich vanaf donderdag 27 september aanmelden via Parro. U krijgt via school een uitnodiging. Nieuwe ouders kunnen zich per mail aanmelden :Info@rkwbs.nl
 
Mocht u meer informatie wensen, vragen hebben dan kunt u dat doen bij:
 
Wieke Westrik, clustermanager, w.westrik@kmnkindenco.nl, telefoon 06 - 43499538
 
Wij kijken uit naar onze samenwerking.
 
Met vriendelijke groet,
Jesse van den Hoogen
Regiomanager KMN Kind & Co