Beste ouder(s)/verzorger(s) van kinderen van de Willibrordschool,
 
 
KMN KIND & CO EVEN VOORSTELLEN:
KMN Kind & Co is een organisatie die ruime ervaring heeft met alle vormen van kinderopvang. De organisatie heeft kinderdagverblijven, peutergroepen, BSO’s, tussen schoolse- en voorschoolse opvang en een gastouderbureau. Het werkgebied beslaat het grootste deel van de provincie Utrecht. Kind & Co is een stichting zonder winstoogmerk.
Er werken gedreven professionals, die hun deskundigheid graag inzetten om kwalitatieve opvang te realiseren voor kinderen van 0-12 jaar. Een organisatie waar ruime ervaring en vakinhoudelijke kennis met elkaar wordt gedeeld. De medewerkers zorgen voor een gezonde dosis uitdaging en plezier, door een gevarieerd en uitdagend aanbod van activiteiten voor de kinderen. Naast BSO Willibrord bieden wij voor een aantal kinderen van de Willibrordschool ook buitenschoolse opvang aan op BSO Gouddelvers.
 
BUITENSCHOOLSEOPVANG (vrije tijd voor of na school)
Samen met school is de inrichting van de ruimtes vormgegeven naar een leuke hedendaagse BSO en voorzien van een diversiteit aan materialen om heerlijk te kunnen spelen. Per januari 2019 maken wij ook deels gebruik van het klaslokaal van groep Rood. Tijdens schooltijd wordt deze ruimte gebruikt als klaslokaal en na schooltijd maakt de BSO gebruik van deze ruimte. Ook deze ruimte is gezamenlijk aangepast naar een multifunctionele ruimte voor school en BSO. De ruimte is zo ingericht dat deze na schooltijd met wat kleine aanpassingen omgetoverd kan worden tot een heerlijke ruimte waar kinderen kunnen spelen en ontspannen.
Bij onze BSO’s worden iedere dag diverse activiteiten aangeboden. Wij vinden het belangrijk dat de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen aandacht krijgen. Naast het aanbod van activiteiten door onze pedagogisch medewerkers wordt er ook gebruik gemaakt van externe aanbieders om het programma voor de kinderen te ondersteunen. Uiteraard blijft buitenschoolse opvang vrije tijd van kinderen en mogen kinderen zelf aangeven of zij deel willen nemen aan de georganiseerde activiteiten of dat zij liever vrij spelen.
 
TARIEVEN EN PAKKETTEN
Op www.kmnkindenco.nl treft u informatie aan over de tarieven en pakketten van KMN Kind & Co.
INSCHRIJVEN
Aanmelden voor BSO Willibrord kan via www.kmnkindenco.nl.
 
Mocht u meer informatie wensen, vragen hebben dan kunt u dat doen bij:
Wieke Westrik, clustermanager, w.westrik@kmnkindenco.nl, telefoon 06 - 43499538