De stap naar het Voortgezet Onderwijs
In groep 8 van het basisonderwijs krijgt elk kind te horen welk type vervolgonderwijs het meest geschikt is. Ieder kind is gebaat bij een plek in het vervolgonderwijs dat bij hem of haar past.

Beschrijving: Schooladvies

Het is aan de leerkracht een passend schooladvies te formuleren. De leerkracht geeft dat advies nooit op basis van enkel toetsscores. Het is altijd een optelsom van dat wat een kind gedurende zijn basisschooltijd laat zien: in de klas en op het schoolplein, bij het leren en bij het spelen, bij het samenwerken, zelfstandig werken en het maken van toetsen. Ook of een kind graag naar school gaat, is van belang. Of het lekker in z’n vel zit, gemakkelijk leert, gemotiveerd is, extra ondersteuning nodig heeft, een goede werkhouding heeft en – zeker niet onbelangrijk – welke leervorderingen het maakt.

 

Jaarlijks maken zo’n 3.500 kinderen in Utrecht en Stichtse Vecht de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat die overstap goed verloopt, want dat bepaalt voor een deel het schoolsucces van kinderen. De basisschool is voor u als ouder het eerste aanspreekpunt bij vragen over de overstap van uw kind naar het voortgezet onderwijs. De basisschool begeleidt en ondersteunt u en uw kind bij deze overstap en organiseert hiervoor een ouderinformatieavond en geeft verdere voorlichting tijdens oudergesprekken.

 

De Utrechtse schoolbesturen en de schoolbesturen in Stichtse Vecht hebben samen met de gemeente Utrecht afspraken gemaakt over de aanmelding en toelating tot het voortgezet onderwijs. Deze afspraken vormen samen de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs)procedure.

Leerlingen van de Willibrordschool gaan ook naar scholen buiten de gemeente Stichtse Vecht en buiten de gemeente Utrecht. Daarom hebben wij ook te maken met het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West. Hier vallen de VO scholen onder van Woerden, Montfoort, Oudewater en De Ronde Venen.

Voor meer informatie over de overstap, de procedure en het samenwerkingsverband verwijzen we u door naar de volgende websites:

www.naarhetvo.nl en http://www.swvvo-ruw.nl/