Wennen op school


Een kind mag naar de basisschool op zijn/haar vierde verjaardag.
Daarvoor mogen de kleuters vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden maximaal 3 dagdelen naar school om alvast aan de school te wennen. Kinderen die bij ons op school worden aangemeld ontvangen ongeveer een maand voordat ze vier jaar worden een kaart van de leerkracht. Hierop staan de 3 wenochtenden vermeld, die tijdens het intakegesprek met de ouders zijn afgesproken.
Houdt u er rekening mee dat de nieuwe kleuters niet direct fulltime naar school kunnen? We starten met ochtenden en zullen de schooltijd langzaam uitbreiden. Denkt u ook aan het regelen van naschoolse opvang en overblijf? Aanmelden voor het overblijven kan na het intake-gesprek. Daarna is bekend in welke groep uw kind geplaatst wordt.
Mocht in de loop van het jaar blijken dat de kleutergroepen aan het einde van het schooljaar groeien tot boven de 30 kinderen, dan worden de kinderen die jarig zijn in de laatste 2 maanden voor de zomervakantie op een wachtlijst geplaatst. Zij kunnen dan in het nieuwe schooljaar naar school. Ouders worden hier ruim van tevoren over ingelicht.