Aanmelden


Nieuwe ouders die contact opnemen met de school nodigen we uit op een informatiebijeenkomst. Dit is een bijeenkomst met andere ouders, maar zonder kinderen. De bijeenkomsten duren van 9.00 tot ongeveer 11.00- 11.30 u.
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u veel over onze school te horen en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. Elk schooljaar organiseren we tien van deze bijeenkomsten. U kunt zich opgeven via telefoon of mail.
 

 U kunt zich opgeven om één van de volgende bijeenkomst te bezoeken (onder voorbehoud van evt. corona maatregelen):
 

maandag  27 september  
dinsdag 26 oktober  
woensdag 24 november 
donderdag 16 december 
vrijdag 21 januari 
maandag 21 februari 
woensdag 23 maart 
dinsdag 19 april 
donderdag 2 juni 
vrijdag 1 juli
   
Aanmelden voor de bijeenkomst kunt u doen door een mail te sturen naar: info@rkwbs.nl

In de mail graag de volgende gegevens vermelden:
naam ouders
adresgegevens
telefoonnummer
naam kind
geboortedatum kind
emailadres ouders
 

Intake

Ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van het kind worden de ouders op school uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij het intakegesprek is het kind aanwezig. Tijdens dit gesprek willen we graag informatie over de ontwikkeling van het kind. De informatie van de ouders helpt ons een goede afweging te maken over de plaatsing van het kind in een kleutergroep. Verder is het een goede gelegenheid voor ouders om vragen te stellen en een (actueel) antwoord van de school te krijgen. Na dit gesprek besluiten we of het kind definitief wordt ingeschreven.