Aanmelden


Nieuwe ouders die contact opnemen met de school nodigen we uit op een informatiebijeenkomst. Dit is een bijeenkomst met andere ouders, maar zonder kinderen. De bijeenkomsten duren van 9.00 tot ongeveer 11.00- 11.30 u.
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u veel over onze school te horen en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. Elk schooljaar organiseren we tien van deze bijeenkomsten. U kunt zich opgeven via telefoon of mail.
 

 U kunt zich opgeven om één van de volgende bijeenkomst te bezoeken:
 

maandag 10 september
dinsdag 2 oktober VOL
woensdag 7 november VOL
donderdag 6 december VOL
vrijdag 11 januari VOL
maandag 28 januari
dinsdag 19 februari VOL
woensdag 13 maart VOL
vrijdag 5 april VOL
donderdag 9 mei VOL
maandag 3 juni
woensdag 19 juni


Aan het eind van de bijeenkomst worden vooraanmeldingsformulieren uitgereikt. 
Na ontvangst van de vooraanmelding ontvangen de ouders een bevestiging van ontvangst.

Aanmelden voor de bijeenkomst kunt u doen door telefonisch contact op te nemen (030-6771618) of
een mail te sturen naar: info@rkwbs.nl
In de mail graag de volgende gegevens vermelden:
naam ouders
adresgegevens
telefoonnummer
naam kind
geboortedatum kind
emailadres ouders
 

Intake

Ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van het kind worden de ouders op school uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij het intakegesprek is het kind aanwezig. Tijdens dit gesprek willen we graag informatie over de ontwikkeling van het kind. De informatie van de ouders helpt ons een goede afweging te maken over de plaatsing van het kind in een kleutergroep. Verder is het een goede gelegenheid voor ouders om vragen te stellen en een (actueel) antwoord van de school te krijgen. Na dit gesprek besluiten we of het kind definitief wordt ingeschreven.