Studiedagen


Voor schooljaar 2021-2022 zijn er een aantal studiedagen:

Voor de kleuterleerkrachten: 
Vrijdag 15 oktober
woensdag 30 maart 
Alle kleuters zijn dan vrij


Voor alle leraren:
woensdag 17 november
maandag 10 januari
vrijdag 25 februari
maandag 20 juni
Alle kinderen zijn op deze dagen vrij!