Studiedagen


Voor schooljaar 2018-2019 zijn er een aantal studiedagen:

Voor de kleuterleerkrachten: 
woensdag 5 september en
vrijdag 7 december.
Alle kleuters zijn dan vrij

Voor alle leerkrachten:
vrijdag 21 september
woensdag 21 november
maandag 7 januari
vrijdag 22 februari
vrijdag 26 april
Alle kinderen zijn op deze dagen vrij!