Vrije dagen kleuters


De kinderen uit de groepen 1-2 zijn nog 2 extra vrijdagen en een woensdag vrij.
Deze dagen vindt u op de kalender onder de omschrijving “alle keluters vrij”.

Uren onderwijs

De onderwijstijd over acht schooljaren is minimaal 7520 uur. In het verleden was de urenverdeling over de leerjaren anders opgebouwd (880-910-985 uur)
In schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met de 5 gelijke dagen rooster met een verkorte middagpauze. 
Om de 7520 uur te halen, betekent dat op dit moment dat de kinderen ongeveer 980 uur naar school gaan.
 

Vrije dagen 2019-2020

Vrije dag hele school Extra vrije dagen kleuters
6 januari 2020 (studiedag team) 6 december 2019
21 februari 2020 (studiedag team) 18 maart 2020
8 juni 2020 (studiedag team) 3 juli 2020