Vrije vrijdagen


De kinderen uit de groepen 1-2 zijn nog 5 extra vrijdagen vrij.
Deze dagen vindt u op de kalender onder de omschrijving “Vrije vrijdag kleuters”.

Uren onderwijs

De vrije vrijdag-regeling is mogelijk omdat kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 minder uren onderwijs hoeven te volgen.
De Wet op het Basisonderwijs schrijft voor dat kinderen in de eerste 4 leerjaren minimaal 3520 uur onderwijs moeten kunnen volgen en in de laatste 4 leerjaar in totaal minimaal 3760 uur.
De onderwijstijd over acht schooljaren is minimaal 7520 uur. Op de Willibrordschool krijgen kinderen in de groepen 1 en 2 jaarlijks minimaal 880 uur onderwijs. In de groepen 3 en 4 minimaal 910 uur en en de groepen 5 tot en met 7 minimaal 985 uur. De groepen 8 maken minder uren, omdat ze de laatste twee schooldagen vrij zijn.

Vrije vrijdagen 2017-2018

Vrije vrijdag school Extra Vrije vrijdagen kleuters
23 februari 2018 (studiedag team) 8 september 2017
  8 december 2017
  26 januari 2018
Vrijdagmiddag 13 juli voor de groepen 5-8 8 juni 2018
  29 juni 2018