Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad


De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het orgaan voor inspraak m.b.t. schooloverstijgend bestuursbeleid. In de GMR hebben vertegenwoordigers (ouders en leerkrachten) van alle scholen van de stichting zitting. In de GMR komen zaken aan de orde die alle scholen betreffen, zoals bijv. personeelsbeleid.
Voorstellen voor schooloverstijgend beleid worden door het schoolbestuur aan de GMR voorgelegd. De GMR als geheel of de personeelsgeleding of de oudergeleding heeft instemmingsrecht of adviesrecht.
Voor verdere informatie verwijzen wij naar de site van de Stichting RK basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens. Daar vindt u ook de samenstelling, de hoofdonderwerpen en het reglement.