Schooltijden


Op dit moment is een werkgroep actief bezig zich te (her)oriënteren over de schooltijden.
Maandag 23 januari 2017 was er een informatieve ouderavond. Deze werd druk bezocht.
Hier treft u de powerpoint met informatie aan.

Van deze avond is ook een verslag gemaakt. Dit verslag is op 1 februari naar de (toekomstige) ouders van school gestuurd.
Als u het verslag wilt lezen, dan kunt u het hier downloaden.