Handleiding ouderportaal Parnassys


Onze school maakt gebruik van het administratieprogramma Parnassys.
Ouders kunnen op het ouderportaal van dit administratieprogramma de gegevens van hun kind(eren) inzien.
U ontvangt hierover een email vanuit het programma Parnassys.

Hieronder treft u een handleiding aan:
handleiding ouderportaal ouders nov 2015


Mocht u vragen hebben of lukt het met het niet met aanmelden, dan kunt u zich wenden tot de administratie van school: info@rkwbs.nl of 030-6771618

 Problemen met email vanuit Parnassys?
We krijgen af en toe meldingen van ouders dat e-mail, verstuurd vanuit ParnasSys, niet wordt ontvangen. Dit kan diverse oorzaken hebben:

E-mail wordt aangemerkt als spam
Ondanks dat Parnassys diverse (technische) maatregelen nemen om te voorkomen dat e-mail vanuit ParnasSys als spam wordt aangemerkt, is dit helaas niet helemaal te voorkomen. Als een provider een e-mail als spam aanmerkt, zal hij deze blokkeren zonder dit terug te melden aan ParnasSys.
Daarom vragen we u ook altijd om de spam-folder te controleren en om het e-mailadres 'mailservice@mail.parnassys.net' als vertrouwd te registreren (dit voorkomt dat de e-mail als spam gemarkeerd wordt).

Inbox tijdelijk niet beschikbaar
Het gebeurt regelmatig dat e-mail niet afgeleverd kan worden omdat de inbox niet beschikbaar is. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat deze vol zit.

Bijlage bij de e-mail
We versturen met enige regelmaat een PDF-nieuwsbrief naar alle verzorgers. Vaak is de inhoud van de e-mail erg kort (bijvoorbeeld 'zie bijlage voor de nieuwsbrief van deze week'). Deze korte inhoud, gecombineerd met 1 bijlage, vergroot de kans dat een e-mail gemarkeerd wordt als spam. Daarnaast verhoogt de bijlage het risico van niet kunnen afleveren: de bijlage kan te groot zijn (sommige providers/ontvangers hanteren nog steeds een bijlage-limiet van 2Mb- daar blijven we overigens altijd onder) en er is meer kans dat de inbox al te vol zit en daardoor de mail niet afgeleverd kan worden.

Ontvanger heeft aangegeven geen mails te willen ontvangen
De wetgeving verplicht ons om ontvangers van de e-mails een zogenaamde 'opt-out' mogelijkheid te geven. Daarom staat er onderaan elk e-mailtje dat verstuurd wordt:
“Als u deze e-mail als ongewenst ervaart en geen e-mails van deze school meer wilt ontvangen, kunt u zich via deze pagina afmelden. U ontvangt dan geen e-mails meer van deze school.”

Op het moment dat de ontvanger op de link klikt, krijgt deze een pagina te zien waar hij kan aangeven geen e-mails te willen ontvangen. Dit wordt vervolgens in ParnasSys geregistreerd.