Methodisch materiaal


Kinderen leren beter als ze weten wat ze gaan leren en wat ze moeten weten. Daarom staat in Taal actief bij iedere les het lesdoel en de uitleg in een instapkaart. 

Op de instapkaarten van spelling staat wat de kinderen gaan leren (spellingcategorie) en welke strategie de kinderen moeten toepassen om een woord uit die categorie correct te schrijven.

Ook zijn de 'spellinghulpjes' voor u te downloaden. Een 'spellinghulpje' is een hulpmiddel voor kinderen bij spelling, maar ook bij alle andere vakken.

Op de instapkaarten van taal staat wat de kinderen gaan leren (doel) en wat ze moeten weten (uitleg).

Groep 4:
Instapkaarten spelling
Instapkaarten taal verkennen
Instapkaarten woordenschat
Spellinghulpjes

Groep 5:
Instapkaarten spelling
Instapkaarten taal verkennen
Instapkaarten woordenschat
Spellingshulpjes

Groep 6:
Instapkaarten spelling
Instapkaarten taal verkennen
Instapkaarten woordenschat
Spellinghulpjes

Groep 7:
Instapkaarten spelling
Instapkaarten taal verkennen
Instapkaarten woordenschat
Spellinghulpjes
Hulpkaarten taal verkennen
Stappenplan onbekend woord

Groep 8:
Instapkaarten spelling
Instapkaarten taal verkennen
Instapkaarten woordenschat
Spellingshulpjes
Hulpkaarten taal verkennen
Stappenplan onbekend woord