Vergaderingen


Hieronder treft u de agena's en notulen van de vergaderingen van de MedezeggenschapsRaad.

Jaarplan MR 2018-2019

Agenda 15 september 2021

Notulen MR 15 januari 2020
Notulen MR 9 oktober 2019
Notulen MR 25 maart 2019
Notulen MR 7 februari 2019
Notulen MR 11 december 2018
Notulen MR 15 oktober 2018
Notulen MR  5 september 2018