Verzekeringen


De schoolverzekeringen zijn gebundeld in een "totaalpakket". Leerkrachten, kinderen en (hulp)ouders zijn voor schoolactiviteiten tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd. Verder zit er in het pakket een schoolongevallenverzekering voor alle door school georganiseerde activiteiten.
Mocht u denken een beroep te kunnen doen op deze verzekering neem dan even contact op met een lid van de directie. De kosten van dit verzekeringspakket worden gedragen door het schoolbestuur.